อัพโหลดรูปภาพ

ประชาชนทั่วไป

ตำแหน่งของคุณ

สถานศึกษา

หน่วยงานราชการ

ตำแหน่งของคุณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งของคุณ

รายการผู้เชคอินล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 16:11:36

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 16:11:36

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 16:11:13

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนาท

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 16:11:13

โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

ตาคลี / 2019-12-09 16:06:08

โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

ตาคลี / 2019-12-09 16:06:08

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครสวรรค์ (คปภ.

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 16:00:27

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครสวรรค์ (คปภ.

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 16:00:27

โรงเรียนบ้านเขาดิน

ไพศาลี / 2019-12-09 15:58:25

โรงเรียนบ้านเขาดิน

ไพศาลี / 2019-12-09 15:58:25

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์

ตากฟ้า / 2019-12-09 15:56:40

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์

ตากฟ้า / 2019-12-09 15:56:40

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 15:47:44

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 15:47:44

โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 15:40:48

โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 15:40:48

โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 15:38:31

โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-09 15:38:31

โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม

ลาดยาว / 2019-12-09 15:38:02

โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม

ลาดยาว / 2019-12-09 15:38:02

สถิติการเชคอิน