อัพโหลดรูปภาพ

ประชาชนทั่วไป

ตำแหน่งของคุณ

สถานศึกษา

หน่วยงานราชการ

ตำแหน่งของคุณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งของคุณ

รายการผู้เชคอินล่าสุด

เทศบาลตำบลบางประมุง

โกรกพระ / 2020-10-04 14:17:35

เทศบาลตำบลบางประมุง

โกรกพระ / 2020-10-04 14:17:35

โรงเรียนวัดด่าช้าง

บรรพตพิสัย / 2019-12-20 09:15:33

โรงเรียนวัดด่าช้าง

บรรพตพิสัย / 2019-12-20 09:15:33

สำนักงานป้ัองกันควบคุมโรคทีี่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-19 15:22:51

สำนักงานป้ัองกันควบคุมโรคทีี่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-19 15:22:51

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

ลาดยาว / 2019-12-18 04:35:00

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

ลาดยาว / 2019-12-18 04:35:00

โรงเรียนบ้านดอนพลอง

ลาดยาว / 2019-12-17 13:45:58

โรงเรียนบ้านดอนพลอง

ลาดยาว / 2019-12-17 13:45:58

โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-17 13:09:25

โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-17 13:09:25

โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-17 13:05:39

โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

เมืองนครสวรรค์ / 2019-12-17 13:05:39

โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย

ลาดยาว / 2019-12-17 09:07:59

โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย

ลาดยาว / 2019-12-17 09:07:59

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

พยุหะคีรี / 2019-12-17 09:02:59

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

พยุหะคีรี / 2019-12-17 09:02:59

โรงเรียนบ้านพุม่วง

ตากฟ้า / 2019-12-17 08:41:26

โรงเรียนบ้านพุม่วง

ตากฟ้า / 2019-12-17 08:41:26

สถิติการเชคอิน